polityka prywatności

 

Polityka prywatności sklepu www.maxhobby.pl

 

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu Max Hobby.

 

 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w sklepie jest Andrzej Jakus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ''Andrzej Jakus Max Hobby'' w Zabrzu, ul. Sobieskiego 21B, tel. 512059073, e-mail: maxhobby@maxhobby.pl, REGON 241845104, NIP 6482684370, zwany dalej Administratorem.

 

Ochrona danych osobowych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dane Osobowe naszych Klientów przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez nich oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

Pozyskiwanie danych osobowych

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniach w następujący sposób:

- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

- poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

 

 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Administrator zbiera informacje dobrowolnie podane przez Klienta. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza:

-w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego,

-realizacji dokonanych transakcji (zakup/sprzedaż),

-w celach promocyjno-reklamowych (newsletter),

- w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych.

Dane przechowujemy maksymalnie przez 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy

Podanie powyższych danych osobowych, może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu w następującym zakresie:

- imię i nazwisko;

- adres poczty elektronicznej;

- numer telefonu kontaktowego;

- adres doręczenia (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

- adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

- gdy klient nie jest konsumentem, Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) .

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:

Przewoźnik - W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, w tym przypadku Administrator udostępnia niezbędne dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

Podmiot obsługujący płatności online -W przypadku gdy Klient korzysta w sklepie z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, takiemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

 

Zarządzanie danymi osobowymi przez Klienta

Klient ma prawo wglądu, zmiany oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych, zgłaszając takie żądanie do Adminisratora. Zgłoszenia takiego klient może dokonać za pośrednictwem poczty e-mail, pisemnie na adres pocztowy sklepu Max Hobby bądź telefonicznie. Wszelkie dane w zakładce kontakt.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

 Linki zewnętrzne

Na stronie Sklepu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Nas i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.maxhobby.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

 Pliki Cookies

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka).  Pliki te są niewielkimi plikami tekstowymi zapisywane na urządzeniu Klienta podczas korzystania ze strony internetowej. Podczas kolejnej wizyty na stronie internetowej dostarczają one danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów.

Pliki cookies stosowane są w celu identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym, zapamiętywania produktów, które zostały zakupione, zapamiętywania danych umieszczanych w formularzach, dostosowywania oferty sklepu do indywidualnych preferencji Klienta.

Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, opcja ta znajduje się w większości przeglądarek internetowych w Menu Pomocy. Należy mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może spowodować utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

 

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.